CoNaCo (Consiliul Național pentru Competitivitate): o populație sănătoasă și activă pe o piață a muncii flexibilă pentru o economie competitivă în anul 2020

În cadrul ședinței CoNaCo de astăzi, 18 noiembrie 2011, participanții au dezbătut două teme de importanță majoră pentru o Românie competitivă în anul 2020: piața muncii și sistemul de sănătate.

O populaţie activă pe piața muncii pentru o economie competitivă în anul 2020!

Plecând de la noua viziune a Codului Muncii și de la efectele pozitive ale acestuia asupra flexibilizării pieței muncii, România trebuie să facă saltul către o piață a muncii activă, flexibilă și înalt competitivă, în contextul Strategiei Europa 2020.

Deși avem ca prioritate integrarea persoanelor cu vârsta de până la 64 de ani pe piața muncii, nu trebuie să risipim energiile „aurului alb”

al națiunii, și anume persoanele vârstnice. Pentru acestea propunem politici publice de încurajare a mentoratului, a spiritului antreprenorial și ocupațional.

Stimularea muncii prin reducerea fiscalității este susținută cu efervescență de reprezentanții mediului de afaceri. Ungaria ne-a oferit un exemplu prin avantajele fiscale pentru angajarea persoanelor care își caută un al doilea loc de muncă.

O politică pro-activă în domeniul migrației este o politică inteligentă. Prin atragerea de studenți talentați din străinătate și convingerea tinerilor români să se întoarcă în țară putem crea o masă critică cu forța de a determina schimbări profunde în mediul public și privat.

Dezbaterile nu au ocolit provocările mediului rural, care riscă să genereze un număr semnificativ de șomeri, având în vedere șansele reduse de supraviețuire ale celor circa 3 milioane de ferme de subzistență din România.

O populaţie sănătoasă pentru o economie competitivă în anul 2020!

Un sistem de sănătate sustenabil trebuie să se dezvolte pe două

coordonate: una publică și una privată, care să ofere șansa la servicii medicale de calitate oricărui cetățean. Putem diversifica sursele de finanțare a sistemului de sănătate prin atragerea de fonduri externe pentru susținerea investiţiilor în cercetare şi inovaţie în medicină.

Sistemul de sănătate nu poate face excepție de la era digitală în care ne aflăm. Specialiștii ne-au oferit propuneri demne de luat în considerare, din care reținem patru: investiții în sisteme informatice, investiții în infrastructură medicală modernă, inclusiv prin parteneriate public-private, dezvoltarea medicamentelor inovative eficiente concomitent cu asigurarea accesului la medicamente generice, scheme favorizante pentru medicii activi în mediul rural, astfel încât să nu riscăm ca peste o treime din populația României să nu fie asistată medical sub presiunea migrației spre orașe.

România are potențialul de a deveni un hub medical regional prin valorificarea expertizei în zone cheie, cum ar fi de pildă cazul chirurgiei pediatrice, dar și prin valorificarea avantajelor biodiversității și a turismului balnear.

Vineri, 25 noiembrie 2011, membrii CoNaCo se reunesc într-o ședință specială, dedicată formulării declarației pentru o Românie competitivă.

Pe 8 decembrie 2011, CoNaCo organizează un forum de dezbatere publică în parteneriat cu Microsoft cu privire la rolul tehnologiei informației în creșterea competitivității naționale în cadrul Academiei de Studii Economice, sala Aula Magna.

Toți cei care doresc să ni se alăture în acest demers de definire a interesului strategic al României competitive în anul 2020  sunt invitați să ne scrie pe forumul de dezbatere publică www.conaco.ro, deschis până la 31 decembrie 2011.

Vă invităm să construim inteligent competitivitatea economiei românești! Fără o fundamentare solidă a competitivității nu vom putea vorbi despre creșterea veniturilor și a standardului de viață al românilor!

SURSA: CoNaCo

Etichete: