Cluj IT Cluster şi Tineret@Cluj-Napoca 2015 lansează concursul de idei Cluj 2.0

cluj it 1Competi?ia î?i propune generarea de idei ?i solu?ii creative pentru proiectul de dezvoltare urban? Cluj Innovation City

Cluj IT Cluster, cel mai important cluster în domeniul IT la nivel na?ional, în colaborare cu asocia?ia Tineret@Cluj-Napoca 2015 (Capitala European? a Tineretului), lanseaz? concursul de viziune Cluj 2.0 cu scopul de a genera idei ?i solu?ii creative pentru proiectul de dezvoltare urban? integrat?, Cluj Innovation City. Competi?ia este deschis? studen?ilor din toate domeniile – de la IT, Arhitectur?, ?tiin?e Economice ?i Drept la Sociologie, Administra?ie Public?, Educa?ie sau Arte – din cadrul universit??ilor clujene ?i nu numai.

„Proiectul Cluj Innovation City vizeaz? crearea unui ora? inteligent, aliniat la politicile mondiale de dezvoltare economic?, tehnologic?, ecologic?, arhitectural?, administrativ? ?i social?. Concursul î?i propune s? fie un catalizator  de idei creative ?i inovatoare, care s? angreneze comunitatea tinerilor. Este prima ini?iativ? de acest gen, sper?m dintr-o serie, prin care, împreun? cu Tineret@Cluj-Napoca 2015 (Capitala European? a Tineretului), le oferim tinerilor posibilitatea de a se implica într-un proiect de anvergur? Andrei Kelemen Director Executiv Cluj IT Clusterpentru ora? ?i ai c?rui beneficiari vor fi chiar ei”, a declarat Andrei Kelemen, director executiv al Cluj IT Cluster.

Pentru a participa la competi?ie, studen?ii se pot înscrie individual pe platforma online pus? la dispozi?ie pe www.clujit.ro  pân? la data de 10 mai 2013. Ulterior, participan?ii vor fi încuraja?i s? formeze echipe multidisciplinare de pân? la 6 persoane, din cel pu?in 2 discipline diferite, care împreun? s? dezvolte un proiect de viziune pentru Cluj Innovation City ?i s? pun? în aplicare cele mai avansate ?i inovative concepte referitoare la infrastructura ora?ului, un model economic nou, un cadru legislativ favorabil, precum ?i metode revolu?ionare de înv??are ?i cercetare.

Pe baza propunerilor depuse, organizatorii vor selecta 5-8 echipe c?rora li se vor acorda premii în valoare total? de aproximativ 5.500 EUR ?i care vor fi invitate s? participe la un workshop pentru realizarea unei viziuni comune a conceptului detaliat în cadrul concursului pentru Cluj Innovation City, coordonat de o echip? interna?ional? format? din persoane cu experien?? în domenii precum design, arhitectur?, economie, administra?ie public? ?i nu numai.

Data limit? de depunere a proiectelor este 7 iulie 2013, iar componen?a juriului va fi anunta?? pe 10 aprilie ?i va cuprinde personalit??i ale mediului academic ?i speciali?ti din domeniile men?ionate mai sus. Regulamentul concursului este disponibil pe www.clujit.ro ?i pe pagina de Facebook www.facebook.com/ClujInnovationCity.

Programul Tineret@Cluj-Napoca 2015 (Capitala European? a Tineretului) este conceptul prin care Cluj-Napoca a câ?tigat titlul de Capital? European? a Tineretului. Mesajul principal al programului este ‘SHARE’, subliniind faptul c? prin împ?rt??irea spa?iului, culturii,  bucuriei, puterii ?i viziunii tinerilor în mod european ?i responsabil, putem contribui la dezvoltarea unei comunit??i clujene ?i europene mai puternice pentru ace?tia.

Titlul de Capital? European? a Tineretului 2015 a fost câ?tigat printr-un efort comun ?i o cooperare a Prim?riei Cluj-Napoca ?i a sectorului organiza?iilor de tineret din municipiu printr-un concurs la nivel european. Programul Capitalei dore?te fidelizarea tinerilor locali, din România ?i Europa fa?? de Cluj prin evenimente publice, activit??i profesionale, schimburi de tineri ?i formare de re?ele individuale ?i institu?ionale sustenabile. Pagina oficial? a programului este www.cluj2015.ro iar comunitatea online format? poate fi g?sit? la adresa www.facebook.com/cluj2015.