Cetăţenii care vor să-şi modernizeze afacerea cu bani europeni, pot consulta online Ghidul Solicitantului pentru operaţiunea 3.3.2

Bucureşti, 6 septembrie, 2011. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) a lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului pentru operaţiunea 3.3.2 prin care reprezentanţii firmelor işi pot moderniza şi eficientiza afacerea prin intermediul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale sprijină cetăţenii care au o firmă şi vor să-şi îmbunătaţească productivitatea la nivelul afacerii, prin acordarea de bani europeni.
Valoarea maximă a finanţării acordate este de 1.850.000 RON, în timp ce valoarea minimă este de 45.000 RON.
Reprezentanţii firmelor îşi pot implementa la nivelul afacerii aplicaţii informatice de comerţ electronic, de e-learning – învăţământ la distanţă,  precum şi sisteme informatice pentru licitaţii electronice, tranzacţii electronice securizate,  plăţi electronice.
Ghidul solicitantului este postat pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI), http://fonduri.mcsi.ro, la secţiunea Consultare publică. Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 5 octombrie 2011, ora 17.00 la adresa de email: fonduri@mcsi.ro.
Ghidul detaliază criteriile specifice care trebuie îndeplinite de potenţialii beneficiari şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.
Operaţiunea 3.3.2 – Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic  şi a altor soluţii online pentru afaceri este inclusă în Domeniul Major de Intervenţie 3 – “Susţinerea e-economiei” din cadrul Axei prioritare III TIC pentru sectoarele privat şi public, din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE).
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI), organizat la nivel de direcţie generală, în cadrul MCSI, are ca scop gestionarea proiectelor finanţate din Fonduri Structurale în domeniul IT&C prin implementarea operaţiunilor Axei III din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) este instituția care are rolul de a realiza politica Guvernului în sectoarele comunicațiilor electronice și audiovizuale, serviciilor poștale, tehnologiei informației și în domeniul serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere din România. Pentru mai multe detalii despre activitatea MCSI vizitațwww.mcsi.ro.
SURSA: Compartimentul de informare publică şi Relaţii cu presa al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Etichete: