Câteva idei de la întâlnirea Deloitte “Stimulente atractive pentru companiile IT”

Ieri, 13 martie, Deloitte a organizat o întâlnire pe tema “Stimulente atractive pentru companiile IT”. Intâlnirea a fost organizată în parteneriat cu ANIS, iar companiile membre ale asociației au avut posibilitatea de a obține informații detaliate despre opțiuni de finanțare a activității, prin diferite programe.

 

Subiectele abordate în cadrul întâlnirii:

1. Fonduri acordate în cadrul schemelor de ajutor de stat
2. Deducerea suplimentară de 50% pentru activitățile de cercetare-dezvoltare
3. Alte fonduri programe de finanțare

1.    Fonduri acordate în cadrul schemelor de ajutor de stat

Schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi și crearea de locuri de muncă HG 797-2012.

Informații pe scurt:

 • Se califică proiectele de investiții iniâiale în IT, cercetare-dezvoltare, telecom, utilități, extinderile de investiții
 • Crearea a minim 200 de locuri de muncă, în 3 ani, cu obligația de menținere a lor timp de 5 ani
 • Numărul estimat de beneficiari (companii) – 10
 • Buget total – 100 Milioare Eur

Precizări importante

 • Contribuția beneficiarului în cadrul proiectului este diferită în funcție de regiunea de dezvoltare – 60% în București și respectiv 50% pentru celelalte regiuni.
 • Pentru a determina caracterul inovativ al investiției, se face o evaluare de către un comitet interministerial – care include reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Societății Informaționale; acest comitet emite un aviz consultativ.
 • Indicatorii ecomici care sunt urmăriți pentru evaluarea eficienței investiției trebuie să poată fi urmăriți specific pentru respectiva investiție. Din acest motiv, uneori este recomandat să fie înființată o firmă nouă pentru care să se solicite acordarea ajutorului de stat.
 • Grantul este raportat la cheltuielile de personal – urmărite pe 2 ani, din care se ramburseaza o parte, însă sunt luate în calcul toate costurile salariale.
 • Dat fiind mecanismul de rambursare și efectuare a plăților, firma care aplică pentru acest ajutor de stat trebuie să demonstreze că poate suporta integral costurile generate. Aceasta se poate face prin scrisoare de garanție, credit bancar, credit intragrup etc.
 • Unul dintre indicatorii care sunt urmăriți și considerați importanți este contribuția la dezvoltarea regională – ceea ce înseamnă că firma trebuie să returneze catre bugetul local, prin taxe, cel putin echivalentul ajutorului de stat obținut.
 • Termenul de depunere – 31 dec 2013. Dată fiind estimarea de analiză, ar trebui luată o decizie pentru aplicare pentru acest tip de ajutor până la jumatatea anului, cel târziu.

2.    Facilitatea fiscală pentru cheltuielile de R&D

Facilitatea era în vigoare și acorda o deducere de 20% din costurile legate de cercetare-dezvoltare. Modificarea intrată în vigoare de la 1 februarie 2013 crește această deducere la 50% și respectiv include și activitățile derulate de entitățile beneficiare și în afara României.

Precizări importante:

 • Eligibilitatea – prestare de servicii (outsourcing) vs. IP (produse a căror proprietate intelectuală revine entității beneficiare și nu unui terț). Prestarea de servicii nu este calificată drept purtătoare de proprietate intelectuală și nici de valoare adaugată, așa încât companiile care prestează servicii către terți nu se califică pentru aceasta facilitate, indiferent de gradul de specializare sau de valoarea adaugată a serviciilor prestate.
 • Scopul acordării acestei facilități este de a sprijini eforturile proprii de cercetare ale companiilor și creșterea competitivității proprii.
 • Condițiile de accesare a facilității și entitățile beneficiare trebuie clarificate, cu trimitere la definiții și clasificări clare și independente – inclusiv definiția activității de cercetare și dezvoltare, cu referire la Manualul Frascati sau la Regulamentul 800/2008 al Comisiei Europene.
 • Nu se face cerere de rambursare, ci se înregistrează contabil. Riscul e ca în urma efectuării unui control, să se considere fie ca activitatea respectivă nu este calificată drept cercetare-dezvoltre, fie costurile nu sunt eligibile.

3.    Alte programe de finanțare

Mai multe detalii veti regăsi în materialul anexat, pus cu amabilitate la dispoziție de reprezentanții Deloitte.