ANIS lansează un apel la predictibilitate și stabilitate în politica fiscală

Referitor la recenta măsură a Guvernului de modificare a Codului Fiscal și eliminarea plafonului de 5 salarii medii pe economie pentru plata contribuțiilor CAS și CASS și aplicabilitatea sa în termen foarte scurt, ANIS este de părere că aceasta nu contribuie la un mediu stabil în care companiile să își desfășoare activitatea, în condițiile în care costurile cu capitalul uman reprezintă cea mai mare parte a costurilor companiilor din industria noastră.

O astfel de măsură, fără a fi anunțată în prealabil, impactează negativ performanța și competitivitatea sectorului și poate crea incertitudine, fapt ce poate afecta gradul de încredere în sectorul românesc de tehnologie și înaltă perfomanță. Cu o rată de creștere record, cifra de afaceri a sectorului aproape că s-a dublat față de 2012, de la 1,87 miliarde de euro, la 3,61 miliarde de euro în 2016, depășind astfel 6% din PIB, conform estimărilor ANIS. De asemenea, productivitatea angajaților a crescut cu 35% în aceeași perioadă, de la aproape 29.000 Euro în 2012 la 39.400 Euro, conform estimării pentru 2016.

Aceste creșteri record au fost posibile pe baza unui climat stabil și predictibil, care să sprijine performanța. Ne bucură faptul că dezvoltarea sectorului a fost și este privită ca prioritară de către autorități, industria high-tech fiind una cu valoare adaugată și cu profitabilitate mare, care are implicații în toate domeniile economice contribuind la creșterea competitivității în ansamblu, performanță la baza căreia stau specialiști cu înaltă calificare. De aceea, măsurile legislative anunțate de sprijin a sectorului sunt imperioase, în condițiile în care România se află în competiție directă pe o piață globală a tehnologiei.

Obiectivul principal al ANIS este să susțină creșterea industriei și a potențialului de dezvoltare pe termen lung, vizând atingerea a 10% din PIB în următorii 3 ani, prin creșterea valorii adăugate în ansamblu și a productivității angajaților. Abordarea strategică a acestei creșteri presupune stabilitate economică si predictibilitatea mediului de afaceri, precum și politici active de încurajare a investițiilor în domeniu.

ANIS susține necesitatea unui proces de consultare continuă și implicare a mediului de afaceri în discuțiile legate de măsurile cu impact pe termen scurt, mediu și lung asupra mediului economic în general și a industriei noastre în special.