ANCOM a adoptat Planul de acţiuni pentru anul 2011

ANCOM şi reprezentanţii industriei de telecomunicaţii au agreat astăzi Planul de acţiuni al Autorităţii pentru anul 2011, precum şi noile prevederi privind implementarea serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice din România.

Pe parcursul anului 2011, ANCOM va finaliza Studiul privind impactul utilizării benzii de 900 MHz pentru furnizarea de servicii 3G prin intermediul sistemelor UMTS asupra concurenţei în comunicaţiile mobile, va evalua existenţa şi magnitudinea dezavantajelor competitive legate de alocarea actuală a benzii de 900 MHz în contextul liberalizării utilizării acesteia şi va identifica soluţiile optime pentru remedierea acestor probleme concurenţiale.
            
De asemenea, ANCOM va modifica legislaţia secundară de specialitate în domeniul spectrului radio, revizuind procedura de solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio şi, în funcţie de strategia Guvernului, va implementa acţiunile necesare pentru tranziţia de la televiziunea analogică la televiziunea digitală.
                    
Tot pe parcursul anului 2011, ANCOM va elabora şi va supune consultării publice documentul privind strategia de reglementare a sectorului comunicaţiilor electronice din România pentru perioada 2011-2015, strategie ce va crea cadrul unui nivel ridicat de transparenţă şi predictibilitate în ceea ce priveşte deciziile Autorităţii.
                    
După adoptarea Legii privind infrastructura reţelelor de comunicaţii electronice, ANCOM îşi va exercita noile atribuţii prevăzute de acest act normativ. ANCOM va organiza o serie de seminarii la nivel naţional şi local pentru a informa furnizorii, autorităţile locale, asociaţiile şi orice alte părţi interesate de aspecte privind implementarea acestei legi.
                
Pentru promovarea concurenţei, ANCOM va demara proiectul privind modelarea costurilor eficiente pentru un număr de servicii reglementate, inclusiv cele de terminare a apelurilor la puncte fixe şi mobile şi va deschide spre alocare noi numere naţionale pentru servicii armonizate cu caracter social.
                      
Pentru promovarea intereselor utilizatorilor finali, ANCOM continuă implementarea reglementărilor privind serviciile din sfera serviciului universal din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, va demara organizarea procedurilor de desemnare a furnizorului/furnizorilor de serviciu universal pentru furnizarea accesului la reţeaua publică de telefonie, la un punct fix, precum şi accesul la telefoanele publice cu plată. Totodată, Autoritatea va demara procesul de implementare a proiectului pentru realizarea aplicaţiei online pentru compararea ofertelor de servicii de comunicaţii electronice, precum şi procesul de implementare a proiectului ce va permite măsurarea parametrilor tehnici de calitate ai serviciilor de acces la internet.
                   
Sursa: ANCOM preluat de Agora
Etichete:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *