ANCEX: Legislație privind regimul de control pentru export software

Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor – ANCEX este autoritatea naţională în domeniul controlului operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare şi răspunde de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu, în conformitate cu art. 4 din  Ordonanţa de urgenţă nr 119 / 2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată, prin Legea 197/2011, modificată prin Ordonanţa de urgenţã nr.12 / 2012.

Se supun regimului de control următoarele operaţiuni cu produse cu dublă utilizare:

  • exportul, în regim vamal definitiv sau suspensiv, inclusiv transmiterea de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax sau telefon unor persoane sau parteneri din afara Uniunii Europene;
  • transferul intracomunitar;
  • serviciile de intermediere;
  • tranzitul;
  • asistenţa tehnică;
  • destinaţia şi utilizarea finale ale produselor cu dublă utilizare;
  • sursele potentiale de export ale produselor cu dublă utilizare create ca urmare a unor activităţi de cercetare, dezvoltare, producere;

Operaţiunile cu produse cu dublă utilizare sunt supuse autorizarii prin eliberarea de licente.

În sensul Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1232/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 noiembrie 2011 şi prin Regulamentul (UE) NR. 388/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 aprilie 2012, produsele cu dublă utilizare sunt articole, inclusiv software şi tehnologii, care pot fi utilizate atât în scopuri civile, cât şi militare şi includ toate mărfurile care pot fi utilizate atât în scopuri neexplozive, cât şi în scopul sprijinirii în orice mod a fabricării armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive.

Listele produselor cu dublă utilizare sunt cuprinse în anexele regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare.

Pentru destinaţii din Republica Populară Democrată Coreeană şi Republica Islamică Iran se aplică şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului din 27 martie 2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene, modificat, respectiv Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012, modificat.

privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010, care instituie măsuri restrictive impotriva acestor state.

Menţionăm că Regulamentul 428/2009 cuprinde 10 categorii de produse, numerotate de la zero la nouă. În cadrul fiecărei categorii, există subcategorii notate de la A la E. Subcategoria D, cuprinde produse software special concepute sau modificate pentru dezvoltarea, producția sau utilizarea produselor menționate la categoriile respective.

Termenii mentionati cu ,,italic” sunt definiti in Regulamentul 428/2009, după cum urmează :

 • Produsele software cuprind o colecție de unul sau mai multe programe sau microprograme stocate pe orice suport accesibil.
 • Programul este o secvență de instrucțiuni pentru desfăşurarea unui proces exprimată într-o formă executabilă sau convertibilă într-o formă executabilă cu ajutorul unui calculator electronic.
 • Microprogramul este o secvență de instrucțiuni elementare, înregistrate într-o memorie specială, a căror execuție este declansată prin introducerea instrucțiunii sale de referință într-un registru de instrucțiuni.
 • Dezvoltarea include toate fazele anterioare producției de serie, cum sunt: concepția, cercetarea, proiectarea, analiza proiectării, conceptele de proiectare, asamblarea şi testarea de prototipuri, schemele pentru producția pilot, datele de proiectare, procesul de transformare a datelor de proiectare într-un produs, proiectul configurației, proiectele de integrare şi planurile generale.
 • Productia cuprinde toate fazele de producție, cum ar fi: tehnologia de producție, fabricarea, integrarea, asamblarea (montarea), inspecția, testarea şi asigurarea calității.
 • Utilizarea cuprinde exploatarea, instalarea (inclusiv instalarea pe amplasament), întreținerea (verificarea), repararea, revizia generală si modernizarea.

Conform art. 32, alin (3) din OUG 119/2010 persoanele fizice şi juridice, inclusiv autoritatile publice, care desfaşoară activităţi de cercetare, dezvoltare producere de surse potenţiale de export ale produselor cu dublă utilizare sunt obligate să notifice aceste activităţi la MAE – Departamentul pentru Controlul Exporturilor – ANCEX. Notificarea se va face pe formularul de notificare privind activităţile de cercetare, dezvoltare şi/sau producere a produselor cu dublă utilizare, accesbil pe pagina web www.ancex.ro .

Controlul nu se aplică produselor software care:

A. sunt în mod curent la dispoziția publicului, fiind:

 1. vândute direct din stoc, fără restricții, la puncte de vânzare cu amănuntul, această vânzare efectuându-se prin:
  • a. tranzacții la ghiseu;
  • b. corespondență;
  • c. tranzacții electronice; sau
  • d. tranzacții în urma unor comenzi telefonice

si

2. concepute pentru a fi instalate de către utilizator, fără asistență suplimentară din partea furnizorului;

sau

*A nu se aplică produselor software specificate în categoria 5 partea 2 din Regulamentul 428/2009.

B. aparțin domeniului public adică sunt produse software care au devenit accesibile fără restricții privind difuzarea lor viitoare (restricțiile de copyright nu fac ca produsele software să nu fie considerate din domeniul public).

Luând notă de informaţiile primare, prezentate mai sus, precum şi de cele preluate prin consultarea legislaţiei recomandate, vă rugăm să dispuneţi măsurile necesare în vederea respectării tuturor prevederilor legale privind exportul de software ca produs cu dublă utilizare.

In cazul în care întampinaţi dificultăţi la încadrarea unui produs software în categoria produselor cu dublă utilizare, vă rugăm să adresaţi o cerere de consultanţă la Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul pentru Controlul Exporturilor – ANCEX. Acest serviciu este oferit gratuit.

Nerespectarea prevederilor legale se sancţionează cu amendă sau penal, după caz.
Pentru mai multe informatii, va rugam să contactati pagina web :www.ancex.ro.