A fost adoptat programul privind politica în domeniul spectrului radio

Parlamentul European a adoptat, în reuniunea sa plenară din data de 15 februarie 2012, proiectul de decizie referitor la stabilirea primului Program privind Politica în domeniul Spectrului Radio (RSPP) la nivel european. Programul a fost adoptat pentru o perioadă de cinci ani. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii din România (ANCOM) a iniţiat deja prinicipalele activităţi de administrare a spectrului radio care vor permite României să respecte termenele stabilite prin RSPP.

Programul defineşte orientările politice şi obiectivele pentru planificarea strategică şi armonizarea utilizării spectrului radio în conformitate cu directivele care se aplică reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice. RSPP susţine obiectivele şi măsurile-cheie din Comunicarea Comisiei privind Strategia Europa 2020, Comunicarea Comisiei privind „O agendă digitală pentru Europa” şi se numără printre cele 50 de măsuri prioritare din Comunicarea Comisiei „Către un act privind piaţa unică”.
Conform Programului, toate statele membre trebuie să desfăşoare până la data de 1 ianuarie 2013 demersurile necesare pentru a permite utilizarea benzii de 800 MHz pentru servicii de bandă largă fără fir. Comisia va autoriza derogări specifice până la 31 decembrie 2015 pentru statele membre în care circumstanţe excepţionale sau probleme legate de coordonarea transfrontalieră a frecvenţelor ar putea împiedica utilizarea benzii conform RSPP, pe baza unei cereri motivate corespunzător din partea statului membru în cauză. În cazul în care problemele motivate de coordonarea transfrontalieră a frecvenţelor cu una sau mai multe ţări, inclusiv ţări candidate sau aflate în proces de aderare, persistă după sfârşitul anului 2015 şi împiedică utilizarea benzii de 800 MHz conform RSPP, Comisia va autoriza derogări excepţionale pe perioade de un an, până la înlăturarea problemelor respective.
Până la jumătatea anului 2013, Comisia, în cooperare cu statele membre, va stabili detaliile unui inventar al utilizării actuale a spectrului radio în ţările europene şi o evaluare a tendinţelor tehnologice, a viitoarelor necesităţi şi a cererii de frecvenţe radio, în special a celor între 400 MHz şi 6 GHz. În acelaşi timp, până la sfârşitul anului 2012, statele membre vor trebui să autorizeze utilizarea armonizată a benzilor de frecvente de 2.5-2.69 GHz, 3.4-3.8 GHz şi 900/1800 MHz pentru comunicaţiile de bandă largă fără fir. Până în 2015 cel târziu, Comisia şi statele membre trebuie să asigure disponibilitatea unui spectru armonizat suficient pentru serviciile de siguranţă şi de protecţie civilă.
În anul 2012, ANCOM va scoate la licitaţie 365 MHz în benzile de frecvenţe de 800, 900, 1800 şi 2600 MHz, adică în toate benzile nominalizate în RSPP ca fiind foarte importante pentru comunicaţiile de bandă largă fără fir. Totodată, Autoritatea este pregătită pentru demararea licitaţiei de acordare a licenţelor pentru multiplexele de televiziune digitală, prima etapă a procesului de tranziţie la televiziunea digitală, proces ce va fi însă demarat după adoptarea noului document de strategie de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. În ceea ce priveşte banda de frecvenţe 3.4 – 3.8 GHz, ANCOM a consultat şi a adoptat la nivel naţional strategia privind implementarea şi dezvoltarea sistemelor BWA (Broadband Wireless Access – acces pe suport radio de bandă largă) pe perioada 2011-2020.
Spectrul de frecvenţe radio generează în Europa 3,5 milioane de locuri de muncă şi mai mult de 250 de miliarde de euro în fiecare an. În opinia raportorului Parlamentului European, Gunnar Hökmark, RSPP va deschide calea unei dezvoltări care va permite UE să-şi asume rolul de lider mondial în legătură cu vitezele, mobilitatea, acoperirea şi capacitatea conexiunilor în bandă largă.
Decizia care stabileşte Programul privind Politica în domeniul Spectrului Radio la nivel european va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
SURSA: AGORA
Etichete: