168 milioane RON pentru IMM-uri

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a anunţat lansarea în data de 5 ianuarie 2012 a apelului de proiecte pentru Operaţiunea 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii online pentru afaceri” din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 3 „Susţinerea e-economiei”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.

Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 168 milioane lei, iar beneficiarii eligibili pentru această operaţiune sunt IMM-uri. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate este de 2.300.000 LEI, iar cea minimă de 45.000 LEI.
Înregistrarea propunerii de proiect se va realiza online (www.fonduri.mcsi.ro), în mod continuu, începând cu 5 ianuarie 2012 ora 9,00 şi se va încheia în 29 iunie 2012 ora 16,30.
Activităţile eligibile in cazul proiectelor sunt:
1.Achiziţionarea de aplicaţii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanţă şi training specializat necesare pentru:
– Implementarea de sisteme informatice de comerţ electronic;
– Implementarea de sisteme informatice pentru licitaţii electronice;
– Implementarea de sisteme informatice pentru tranzacţii electronice securizate;
– Implementarea de sisteme informatice de e-payment (plată electronică);
– Implementarea de sisteme de e-learning (invăţământ la distanţă) pentru IMM;
– Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activităţii companiei  (Business 2 Business, Business 2 Consumer).
2. Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea şi managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice din cadrul proiectului.
3. Achiziţionarea de aplicaţii software şi licenţe software necesare pentru realizarea proiectului.
4. Achiziţionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice etc.).
5. Achiziţionarea de mijloace fixe, care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru funcţionarea aplicaţiei informatice.
6. Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate şi cel care va asigura mentenanţa – activitate obligatorie.
7. Informare şi publicitate pentru proiect – activitate obligatorie.
8. Auditarea finală a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securităţii aplicaţiei – activitate obligatorie.
Ghidul solicitantului este publicat în varianta finală, la adresa www.fonduri.mcsi.ro, Secţiunea Ghidurile Solicitantului/Apeluri deschise.
SURSA: MCSI
Etichete: